Economic and Business Review

Economic and Business Review is a refereed journal that aims to further the research and disseminate research results in the area of applied business studies.


Abstracting & Indexing:

- Cabell's Directory of Publishing Opportunities

- DOAJ Directory of Open Access Journals

- Ebsco

- Econlit

- IBSS


Vol 19 (2017): Posebna številka

Table of Contents

Articles

Solventnost II in holistično obvladovanje tveganj PDF
Helena Bešter 5-44
Konceptualni model povezave e-vodenja in identitete virtualnega tima: mediacijski vpliv zaznave raznolikosti in moderacijski vpliv sodobne komunikacijske tehnologije PDF
Ajda Šantej, Sandra Penger 45-71
Vpliv odnosa med vodjo in zaposlenimi na kontraproduktivno vedenje na delovnem mestu PDF
Maruša Premru, Darija Aleksić 73-96
Učna motivacija in osebnostne dimenzije – podlaga za oblikovanje strategij uspešnega učenja mlajših in starejših zaposlenih PDF
Jana Žnidaršič, Mojca Kogovšek 97-125
Ustrezen odnos med vodilnim managementom in informatiki kot pogoj za uspešno digitalno preobrazbo podjetij PDF
Anton Manfreda, Mojca Indihar Štemberger 127-146