•  
  •  
 

Vol 12, Posebna številka

Original Articles

PDF

Edo Klanšek (1927-2010)
Miran Mihelčič

PDF

Ocena naravne stopnje brezposelnosti v Sloveniji
Marjan Senjur and Katja Zajc Kejžar

PDF

Analiza učinkov uvajanja družini prijaznega delovnega okolja
Tadeja Knaflič, Anja Svetina Nabergoj, and Marko Pahor