•  
  •  
 

Abstract

Današnji otroci in mladostniki so prva popolna digitalna generacija, ki bodo spremenili pravila rabe informacijske tehnologije, komunikacije in trženja. V članku sem pozornost namenila modelu raziskave stališč/vrednot/vedenja do internetnega oglaševanja pri otrocih, ki sem ga s pregledom obstoječe literature najprej začela s kritičnim pregledom obstoječih modelov za odrasle. Članek govori o raziskavi, strukturi in metodologiji raziskave (operacionalizacija spremenljivk, zbiranje podatkov, zanesljivost in veljavnost merjenja, oblikovanje hipotez), značilnosti vzorca med mladimi v Sloveniji. Analizirali smo dobljene rezultate in preverili hipoteze ter ustreznost modela raziskave stališč/vrednot/ vedenja mladih v Sloveniji do spletnega oglaševanja v primerjavi z obstoječimi modeli za odrasle.

Share

COinS