•  
  •  
 

Keywords

spletno oglaševanje, vedenje mladih, model stališč, vrednot in vedenja, Slovenija

Abstract

Današnji otroci in mladostniki so prva popolna digitalna generacija, ki bodo spremenili pravila rabe informacijske tehnologije, komunikacije in trženja. V članku sem pozornost namenila modelu raziskave stališč/vrednot/vedenja do internetnega oglaševanja pri otrocih, ki sem ga s pregledom obstoječe literature najprej začela s kritičnim pregledom obstoječih modelov za odrasle. Članek govori o raziskavi, strukturi in metodologiji raziskave (operacionalizacija spremenljivk, zbiranje podatkov, zanesljivost in veljavnost merjenja, oblikovanje hipotez), značilnosti vzorca med mladimi v Sloveniji. Analizirali smo dobljene rezultate in preverili hipoteze ter ustreznost modela raziskave stališč/vrednot/ vedenja mladih v Sloveniji do spletnega oglaševanja v primerjavi z obstoječimi modeli za odrasle.

Share

COinS