•  
  •  
 

Keywords

socialna identiteta, organizacijska identifikacija, strokovna identifikacija, odnos med organizacijsko in strokovno identiteto

Abstract

Koncepta organizacijske in strokovne identifikacije strokovnjaki označujejo za ključni determinanti morale zaposlenih in njihovega vedenja pri delu. Z anketno raziskavo smo med slovenskimi računovodji in revizorji, ugotavljali nivo obeh konceptov in povezanost med njima. Rezultati kažejo, da se slovenski računovodje in revizorji v večji meri identificirajo z organizacijo kot pa s stroko, nivo obeh identifikacij pa je relativno nizek. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da bi morala biti skrb za strokovno identifikacijo zaposlenih v interesu podjetij, saj obstaja med strokovno in organizacijsko identifikacijo pozitivna povezava, iz slednje pa izhajajo pomembne pozitivne posledice za organizacijo. Ti zaključki so pomembni tako za oblikovanje kadrovskih aktivnosti (npr. načrtovanje kariere), ki so močno odvisne od objekta posameznikove identifikacije, kot tudi za načrtovanje delovanja strokovnih združenj.

Share

COinS