•  
  •  
 

Translated Title

The Pros and Cons of Slovenia as a Location for Foreign Direct Investments

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

tuje neposredne investicije, Slovenija, dejavniki privlačnosti

Keywords

foreign direct investment, Slovenia, attraction factors

Povzetek

Če izhajamo iz standardne klasifikacije konkurenčnih prednosti držav kot lokacije za tuje neposredne investicije (TNI), članek analizira prednosti in slabosti Slovenije kot lokacije za TNI. Na osnovi anketiranja podjetij s tujim kapitalom v Sloveniji najprej analiziramo motive in ovire tujih investitorjev v Sloveniji, potem pa z analizo kompleksnih mednarodnih ocen konkurenčnosti primerjamo Slovenijo kot lokacijo za TNI z izbranimi državami.

Abstract

Based on the standard classification of competitive advantages of countries as locations for foreign direct investment (FDI), the article analyses the advantages and disadvantages of Slovenia as a location for FDI. Based on a survey of companies with foreign capital in Slovenia, we first analyse the motives and obstacles of foreign investors in Slovenia. We then compare Slovenia as a location for FDI with selected countries by analysing complex global competitiveness rankings.

Share

COinS