•  
  •  
 

Translated Title

Optimizing the Process of Cutting Stock by Groups

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

operacijske raziskave, optimizacija, razrez

Keywords

operating research, optimization, cutting stock

Povzetek

V članku je predlagana metoda reševanja enodimenzionalnega problema razreza materiala po skupinah. Metoda je uporabna v primeru velikih naročil, ki jih zaradi tehnoloških in logističnih razlogov ni mogoče izpolniti v enem, temveč v več zaporednih korakih. Metoda ima dve stopnji. V prvi stopnji se izračunajo pari naročil, ki se v drugi stopnji združujejo v skupine. Metoda se izvaja v obliki računalniškega algoritma G-CUT in je preskušena na primeru iz prakse.

Abstract

The article proposes a method for solving a one-dimensional problem of cutting material in groups. The method is useful for large orders that, for technological and logistical reasons, cannot be fulfilled in one step but in several successive steps. The method has two stages. In the first stage, pairs of orders are calculated, which are combined into groups in the second stage. The method is carried out in the form of a computer algorithm of G- CUT and tested on a practical example.

Share

COinS