•  
  •  
 

Authors

Sanja Cvajdik

Keywords

podjetnica, človeški kapital, podjetniške mreže, ambicije, rast

Abstract

Ključnega pomena za podjetništvo je podjetnik oziroma podjetnica. Ker pa so slednje manj zastopane, v prispevku s pregledom literature in z empirično raziskavo ugotavljam, kolikšen je vpliv človeškega kapitala in podjetniških mrež na ambicije podjetnic za rast, s tem pa silnice, ki določajo njihovo vedenje pri doseganju ciljev. Razumevanje dejavnikov, ki povečujejo (ali zavirajo) ambicije za rast pri podjetnicah, bo namreč olajšalo primerjavo z moškimi vrstniki, kar pa lahko pomaga pri boljšem in hitrejšem odpravljanju ovir, s katerimi se podjetnice srečujejo tako pri odločanju za podjetniško pot kot tudi kasneje pri vodenju podjetja, ali bodisi k povečevanju tistih dejavnikov, ki pozitivno vplivajo na njihove ambicije za rast. Prispevek je sestavljen iz pregleda domače in tuje literature, kjer sem več pozornosti namenila tistim znanstvenim prispevkom, ki govorijo o podjetnikih/-icah in podjetniških procesih ter o človeškem kapitalu in podjetniških mrežah, sledi razvoj hipotez, opis metode dela in podatkov, predstavitev izvedbe anketnega vprašalnika, analiza pridobljenih podatkov ter povzetki izsledkov.

Share

COinS