•  
  •  
 

Translated Title

The Dilemma of Slovenian Fiscal Consolidation in the Face of Economic Recession and the Eurozone Crisis

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Marjan Senjur

Ključne besede

Slovenija, fiskalna konsolidacija, recesija, evroobmočje

Keywords

Slovenia, fiscal consolidation, recession, Eurozone

Povzetek

V letu 2009 je Slovenija zaradi ekonomske recesije ustvarila javnofinančni primanjkljaj v višini dveh milijard evrov. Tako stanje se je podaljšalo v leto 2010, kar je fiskalno nevzdržno, zato je fiskalna konsolidacija nujna. Ekonomska recesija je izpostavila dejstvo, da je evroobmočje makroekonomsko nestabilno, zato je pred Slovenijo naloga, kako naj stabilizira svoje gospodarstvo v sicer nestabilnih evrorazmerah. Razmere v evroobmočju so tudi izpostavile vprašanje konkurenčnosti slovenskega izvoza in Slovenije kot ekonomske lokacije. Slovenija mora ustvariti večjo konkurenčnost v evrorazmerah, kjer države tekmujejo v konkurenčnosti, ki lahko posamezno majhno državo s srednjevisokim dohodkom kar hitro vodi v divergenten in ne v konvergenten razvoj.

Abstract

In 2009, Slovenia recorded a public budget deficit of two billion euros due to the economic recession. This situation has extended to 2010, which is fiscally unsustainable, so fiscal consolidation is urgently needed. The economic recession has highlighted the macroeconomic instability of the Eurozone, leaving Slovenia with the task of stabilising its economy in an otherwise unstable region of the Eurozone. The situation in the Eurozone has also brought to the fore the issue of the competitiveness of Slovenian exports and Slovenia as a business location. Slovenia needs to create greater competitiveness in the Eurozone, where countries compete in competitiveness, which for a small middle-income country can quickly lead to divergent rather than convergent development.

Share

COinS