•  
  •  
 

Keywords

razdolževanje zasebnega sektorja, kanal prenosa državnega kreditnega tveganja, fiskalni učinek na gospodarsko aktivnost, minimiziranje stroška konsolidacije

Abstract

Prispevek obravnava trenutna gospodarska gibanja in vpliv fiskalne politike na gospodarska gibanja. Pregleda ozadje gospodarskih razmer, v katerih poteka fiskalna konsolidacija. Ocenjuje vpliv gospodarskih razmer na fiskalni položaj ter vpliv sedanje strategije fiskalne konsolidacije na gospodarsko aktivnost v luči glavnih tveganj, s katerimi se sooča država in za katera je videti, da so se materializirala v obliki velikega povečanja razmikov stroška zadolževanja države v primerjavi z referenčnim stroškom. Z uporabo modela dinamičnega stohastičnega splošnega ravnovesja (UMAR) je ocenjen učinek fiskalne politike na gospodarstvo ter tveganja odlašanja fiskalne konsolidacije. Predlagana je alternativna fiskalna politika in njena hitrost, ki temelji na osnovi verjetnega učinka na gospodarsko aktivnost.

Share

COinS