•  
  •  
 

Keywords

fiskalni okvir, srednjeročni javnofinančni cilj, fiskalno pravilo, srednjeročni javnofinančni okvir, stroški staranja, vzdržnost javnih financ

Abstract

Ustrezen fiskalni okvir je ključnega pomena za uspešno izvajanje konsolidacije javnih financ. Posebna pozornost mora biti namenjena opredelitvi javnofinančnega cilja, ki poleg ciljne višine javnofinančnega salda zajema tudi ciljno višino dolga. Pri tem moramo obravnavati vse relevantne dejavnike, kot so implicitne obveznosti, proračunske omejitve in tudi gospodarske značilnosti v Sloveniji. Ko je javnofinančni cilj določen, je ključna naloga zagotoviti konvergenco k temu cilju. V ta namen je razvito odhodkovno reakcijsko pravilo, ki omogoča določitev zgornje meje javnofinančnih odhodkov. Skupaj s konservativno načrtovanimi prihodki zgornja meja odhodkov predstavlja osnovno sestavino srednjeročnega javnofinančnega okvirja.

Share

COinS