•  
  •  
 

Authors

Samo Fakin

Keywords

socialno zdravstveno zavarovanje, financiranje zdravstvenega varstva, finančna vzdržnost

Abstract

Zaradi staranja prebivalstva, posledičnih sprememb v zdravstvenem stanju, vse dražjih novih medicinskih tehnologij, novih zdravil, večje zahtevnosti uporabnikov storitev in drugih povezanih razvojnih gibanj se v Sloveniji že dlje časa soočamo z resnimi izzivi pri zagotavljanju finančne vzdržnosti sistema zdravstvenega varstva. Ekonomska kriza ob koncu leta 2008, ki je v Sloveniji nesrečno sovpadla s spremembami plač javnih uslužbencev oz. zdravstvenih delavcev, je pogoje za dosego uravnoteženega poslovanja tega javnega sistema še dodatno zaostrila. Rezultati ukrepov za finančno vzdržnost, ki jih je v letih 2009 in 2010 izvajal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so na letni ravni ocenjeni na okoli 239 milijonov evrov. Vendar se makroekonomski pogoji poslovanja še naprej poslabšujejo, zato so v najkrajšem času potrebne dodatne sistemske spremembe. Kratkoročno so nujni interventni ukrepi, ki se bodo morali osredotočiti predvsem na zagotavljanje solventnosti slovenske javne zdravstvene blagajne, na drugi strani pa so potrebne celovite sistemske spremembe zdravstvenega varstva, v ospredju katerih bodo morali biti predvsem naslednji cilji: izboljšanje javnofinančnih virov obveznega zdravstvenega zavarovanja, bolj vzdržna ureditev področja pravic in učinkovitejše ter kakovostno delovanje izvajalskega zdravstvenega sistema.

Share

COinS