•  
  •  
 

Translated Title

Model of Exchange Based on the Exporter–Importer Relationships and Export Performance

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Helena Povše

Ključne besede

model menjav na podlagi odnosov, izvozna uspešnost, zaupanje, norme vedenja, psihična razdalja, oportunizem

Keywords

model of exchange based on relationships, export performance, trust, behavior norms, psychological distance, opportunism

Povzetek

Ta članek se osredotoča na proučevanje literature, ki se ukvarja z izvozno uspešnostjo in temelji na menjalnih odnosih. Obsega tiste dejavnike, ki so značilni za mednarodno okolje in za medosebni odnos izvoznik – uvoznik. Cilj študije je predlagati model menjav na podlagi odnosov, ki je namenjen za empirična proučevanja menjalnih odnosov podjetij v mednarodnem okolju. Izhajamo iz dvostranskega mehanizma menjav, izpostavimo norme vedenja in oblikujemo mehanizem menjav na podlagi odnosov (prožnost -zaupanje). Model dopolnimo s strukturnimi razmejitvami konstruktov psihična razdalja in oportunizem.

Abstract

This article focuses on examining the literature dealing with export performance based on exchange relationships. It covers the factors characteristic of the international environment and the interpersonal relationship between exporter and importer. The aim of the study is to propose a model of exchange based on relationships intended for the empirical study of business exchange relationships in the international environment. We assume a two-way exchange mechanism, emphasise behavioural norms and form a relationship-based exchange mechanism (flexibility - trust). The model is complemented by structural delineations of the constructs of psychological distance and opportunism.

Share

COinS