•  
  •  
 

Keywords

stereotipna grožnja, stereotipi o generacijah, posledice stereotipne grožnje, odziv na stereotipno grožnjo pri delu, generacije

Abstract

Podjetja s primernim pristopom k ravnanju z raznolikostjo ustvarjajo delovno okolje, v katerem so lahko uspešni prav vsi zaposleni. Članek razloži, kako lahko razumevanje koncepta stereotipne grožnje – pričakovanje, da bo posameznik ocenjen na podlagi socialne skupine, ki ji pripada, namesto po dejanski zmožnostih in potencialu, pomaga vodjem v podjetjih, da ustvarijo kar se da dobro delovno okolje za zaposlene iz različnih generacij. V literaturi lahko zasledimo koncept stereotipne grožnje in njen negativen vpliv prikazan v povezavi z različnimi vrstami stereotipov, kot na primer spolni in starostni. Koncept stereotipne grožnje in njenih posledic v organizacijskem kontekstu v literaturi ostaja neraziskano področje kot tudi povezava z generacijami in generacijskimi raznolikostmi oziroma stereotipi ni raziskana tema, zato je namen članka osvetliti koncept stereotipne grožnje in njene posledice, prikazati, kateri so generacijski stereotipi ter prikazati odziv na zaznano stereotipno grožnjo pri delu.

Share

COinS