•  
  •  
 

Vol 17, Posebna številka

Issue in Slovene language. English title, keywords and abstract included on the article page.

Original Articles

PDF

Analiza managerskih zaslužkov v nejavnih družbah v Sloveniji
Meta Genorio, Maša Madon, and Sergeja Slapničar