•  
  •  
 

Authors

Helena Bešter

Abstract

Direktiva Solventnost II pomeni za zavarovalnice velik izziv, ki v temelju spreminja njihov dosedanji način poslovanja. V raziskavi smo proučevali kvalitativne zahteve t.i. drugega stebra in sicer vlogo, pomen in omejitve holističnega obvladovanja tveganj znotraj novega režima solventnosti. Študija primera, izvedena na slovenskem trgu, je potrdila, da je Solventnost II zunanji sprožilec, ki sili zavarovalnice k implementaciji sistema holističnega obvladovanja tveganj. Rezultati kvalitativne raziskave delno strukturiranih intervjujev z vodilnimi strokovnjaki iz panoge in nadzorne institucije kažejo, da vsakodnevne poslovne odločitve, ki vsebujejo tudi dimenzijo tveganj, lahko vodijo na višjo raven korporativnega upravljanja zavarovalnic.

Share

COinS