•  
  •  
 

Translated Title

The Future of Statistics on Trade in Goods with EU Member States

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

Intrastat, zbiranje podatkov (data collection), administrativni podatki (administrative data), zrcalni podatki (mirror data), zunanja trgovina (international trade), kombinirana nomenklatura (combined nomenclature)

Keywords

Intrastat, data collection, administrative data, mirror data, international trade, combined nomenclature

Povzetek

Statistika blagovne menjave s tujino je nepogrešljiva za vodenje ekonomske politike in oblikovanje poslovnih strategij. Slovenija ustvari med 75 % in 80 % te blagovne menjave z državami članicami EU, pri čemer zbiranje podatkov o blagovni menjavi z EU (Intrastat) predstavlja kar polovico celotne obremenitve podjetij s poročanjem uradni statistiki; posledično so že dlje časa prisotni pritiski, da se to obremenitev zmanjša. Zmanjšanje obremenitev bi lahko dosegli z manjšimi popravki metodologije, z večjimi spremembami vira podatkov ali s korenitimi posegi v pristopu k pridobivanju podatkov. Prispevek na primeru Slovenije analizira učinke izbranih razvojnih scenarijev na obremenitve podjetij in točnost podatkov.

Abstract

Trade in goods statistics is indispensable for conducting economic policy and formulating business strategies. Trade in goods with EU Member States accounts for about 75 % – 80 % of all Slovenian international trade in goods. Data collection on trading of goods with EU (Intrastat) represents more than half of all burden imposed on businesses because of reporting to official statistics. Consequently, pressures exist to reduce this burden. The paper uses the case of Slovenia to analyse the impact of selected scenarios (changes to methodology and alternative data sources) on response burden, data collection costs and accuracy of statistical data. The study may also serve as an assessment of data costs and benefits.

Share

COinS