•  
  •  
 

Keywords

dostojno delo, nove oblike dela, atipične zaposlitve, samozaposlitve, Slovenija

Abstract

V Sloveniji v zadnjih desetih letih beležimo povečevanje obsega atipičnih oblik zaposlitev in drugih oblik dela kot odziv na spremenjene okoliščine dela. Ker je porast novih oblik dela pričakovati tudi v prihodnje, hkrati pa te oblike pogosto povezujejo s tveganji prekarnosti, se tako v tuji in domači literaturi ter javnosti sprožajo pobude za ohranitev dostojnega dela in potrebe po pozornem spremljanju razvoja teh oblik dela z vidika tako ohranjanja pravic delavcev kakor tudi sistema socialne varnosti. Namen tega članka je preučiti koncept dostojnega dela, empirično prikazati stanje na trgu dela z vidika razvoja novih oblik dela v Sloveniji in analizirati pravne dileme, ki jih prinašajo nove oblike dela.

Share

COinS