•  
  •  
 

Authors

Vasja Rant

Abstract

Članek podaja osredotočen pregled razvojnega bančništva s pogledom na prihodnje izzive razvojnih bank. Ekonomska podlaga razvojnega bančništva so tržne vrzeli, do katerih prihaja zaradi informacijskih asimetrij, pozitivnih eksternalij in nepopolne konkurence v finančnem sistemu. V zadnjem času se vse bolj izpostavlja transformacijska vloga razvojnih bank ob večjih strukturnih prelomih, hkrati pa se poudarja pomen njihove finančne vzdržnosti in dobrih praks upravljanja. Na podlagi izkušenj s proticikličnim delovanjem v krizi, z obravnavanjem družbenoekonomskih izzivov, kot so podnebne spremembe, z obuditvijo industrijske politike v luči hitrih tehnoloških sprememb ter z naraščajočim protekcionizmom je mogoče pričakovati krepitev vloge razvojnih bank v prihodnosti.

Share

COinS