•  
  •  
 

Translated Title

Social Impact Bonds

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

financiranje, obveznice, družbeni učinek, javno-zasebno partnerstvo, plačilo za uspeh

Keywords

financing, bonds, social impact, public-private partnership, payment for success

Povzetek

V prispevku predstavljamo obveznice z družbenim učinkom (angl. social impact bonds), ki so inovativen način financiranja intervencij na socialnem področju, in analiziramo njihovo potencialno uporabo pri nas. Ugotavljamo, da bi se tovrstni način financiranja lahko uspešno uporabil kot dopolnitev obstoječega istema ukrepov socialne politike države in bi lahko poleg tega prinesel tudi v obstoječe politike določene koristi. Za uspešno uvajanje modela v prakso bo treba pri nas še veliko narediti, saj se je tako pri državi kot tudi pri izvajalcih socialnih storitev pokazalo veliko neodobravanje vključevanja zasebnega kapitala v zagotavljanje socialnega varstva prebivalcev.

Abstract

The article presents social impact bonds, which are an innovative way of financing social actions, and analyzes their possible use in Slovenia. We conclude that this type of financing could be successfully used as a complement to existing government measures and could also bring certain benefits to existing measures. Much remains to be done to successfully put the model into practice, as both the state and social service providers are very reluctant to involve private capital in the provision of social protection to the population.

Share

COinS