•  
  •  
 

Translated Title

The Capital Structure of Slovenian Companies in the Period 2006–2017

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Denis Marinšek

Ključne besede

zadolženost slovenskih podjetij

Keywords

the indebtedness of Slovenian companies

Povzetek

Finančna zadolženost slovenskih podjetji se je v obdobju 2012‒2017 pomembno zniževala. S pomočjo različnih kazalnikov pokažemo, da so v Sloveniji finančno najbolj zadolžena storitvena podjetja, medtem ko se je kapitalska struktura gradbenih podjetij močno izboljšala. Ugotavljamo, da je delež prezadolženih slovenskih podjetij leta 2017 približno 21 %, kar je precej manj kot pred krizo.

Abstract

The financial debt of Slovenian companies decreased significantly in the period 2012-2017. Using various indicators, we show that service companies in Slovenia are the most indebted, while the capital structure of construction companies has improved significantly. We find that the share of over-indebted Slovenian companies is around 21% in 2017, which is significantly lower than before the crisis.

Share

COinS