•  
  •  
 

Translated Title

Research performance of the School of Economics and Business, University of Ljubljana in the Slovenian Public Higher Education

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

raziskovalna uspešnost, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, ekonomske in poslovne vede

Keywords

research performance, School of Economics and Business, University of Ljubljana, economic and business sciences

Povzetek

Članek analizira raziskovalno uspešnost raziskovalcev Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v širšem slovenskem javnem univerzitetnem prostoru, in sicer kozi prizmo znanstvenih objav. Podatki kažejo, da je Ekonomska fakulteta v slovenskem javnem univerzitetnem prostoru nadpovprečna predvsem z vidika najkakovostnejših objav, tako tistih iz kategorije A'' kot tudi A', pri čemer izrazito presega tako povprečje javnih univerz kot tudi povprečje Univerze v Ljubljani.

Abstract

The article analyses the research performance of researchers from the School of Economics and Business at the University of Ljubljana in the broader Slovenian public higher education space, particularly through the prism of scientific publications. The data show that the School of Economics and Business of the University of Ljubljana performs above average in the Slovenian public higher education space, especially in the highest quality publications, both in the A'' and A'' categories, and that it significantly outperforms both the average of public universities and the average of the University of Ljubljana.

Share

COinS