•  
  •  
 

Translated Title

New Industry 4.0 Technologies in Small and Medium-sized Enterprises in Slovenia

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

Industrija 4.0, digitalizacija, majhna in srednja podjetja, Slovenija

Keywords

Industry 4.0, digitization, small and medium-sized enterprises, Slovenia

Povzetek

Slovensko gospodarstvo je močno vpeto v mednarodne verige vrednosti. Ker je tehnološki razvoj pomemben za ohranjanje konkurenčnosti in položaja na mednarodnih trgih, številna podjetja aktivno vpeljujejo nove tehnologije s področja Industrije 4.0. Prednjačijo velika podjetja, majhna in srednja pa v procesu uvajanja novih tehnologij zaostajajo. Članek analizira stanje na področju uvajanja novih tehnologij v Sloveniji v majhni in srednjih podjetjih ter skuša osvetliti tudi razloge za zaostajanje. Analiza je sicer nastala kot rezultat raziskovalnega projekta »Industrija 4.0: Uvajanje koncepta v slovenska podjetja in vpliv na širši družbenoekonomski razvoj Slovenije« pod okriljem Ekonomske fakultete.

Abstract

The Slovenian economy is strongly integrated into international value chains. As technological development is important for maintaining competitiveness and position on international markets, many companies are actively using new technologies in the field of Industry 4.0, with large companies leading the way and small and medium-sized companies lagging behind in the adoption of new technologies. The article analyses the situation in the field of new technologies adoption in small and medium enterprises in Slovenia and tries to shed light on the reasons for lagging behind. The analysis is the result of the research project "Industry 4.0: Introduction of the concept in Slovenian companies and impact on the broader socio-economic development of Slovenia" under the auspices of the School of Economics and Business.

Share

COinS