•  
  •  
 

Translated Title

Business Ethics of Entrepreneurs and Employees in Slovenia

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

poslovna etika, podjetniki, zaposleni, etični standard, Slovenija

Keywords

business ethics, entrepreneurs, employees, ethical standard, Slovenia

Povzetek

Poslovna etika je ključna za dolgoročno delovanje podjetij. Z obravnavo vprašanja o razlikah med podjetniki in nepodjetniki, s primerjavo odnosa do poslovne etike med podjetniki in zaposlenimi, daje ta raziskava prispevek k dosedanjemu znanju o poslovni etiki v podjetništvu. Ugotovitve raziskave kažejo, da je poslovna etika v Sloveniji na dokaj nizki ravni, da imajo podjetniki višje etične standarde od zaposlenih in so manj cinični do poslovne etike od zaposlenih ter da sta etični standard in zaznava slabosti poslovne etike negativno povezana predvsem pri podjetnikih.

Abstract

Business ethics is critical to the long-term performance of companies. By examining differences between entrepreneurs and non-entrepreneurs and comparing entrepreneurs' and employees' attitudes toward business ethics, this study contributes to existing knowledge about business ethics in entrepreneurship. The results show that business ethics in Slovenia is at a relatively low level, that entrepreneurs have higher ethical standards than employees and are less cynical about business ethics than employees, and that ethical standards and perceived weaknesses in business ethics are negatively correlated, especially among entrepreneurs.

Share

COinS