•  
  •  
 

Translated Title

The Willingness of Slovenian Internet Users to Connect to a Payable Fibre-Optic Network

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

optika, FTTH, NGA, digitalna agenda, širokopasovni dostop

Keywords

optics, FTTH, NGA, digital agenda, broadband

Povzetek

Pomanjkanje povpraševanja po dostopovnih omrežjih naslednje generacije (NGA) je prisotno tako v EU kot v Sloveniji. V članku smo proučili dejavnike, ki vplivajo na pripravljenost za priklop ter plačilo za uporabo optičnega omrežja, ki spada med tehnološko najnaprednejša NGA-omrežja. Rezultati analize za Slovenijo kažejo, da prisotnost študenta/dijaka v gospodinjstvu, zaposlenost ter kakovost storitev pomembno vplivajo na pripravljenost za priklop in dodatno plačilo za optiko. Rezultati analize so uporabni za ponudnike širokopasovnih storitev pri oblikovanju ali prilagoditvi obstoječih paketov za pospeševanje prehoda uporabnikov na optična omrežja.

Abstract

There is a lack of demand for next generation access (NGA) networks in both the EU and Slovenia. This paper examines the factors that influence the willingness to connect to and pay for the use of fibre optic networks, which are among the most technologically advanced NGA networks. The results of the analysis for Slovenia show that the presence of a student in the household, employment and quality of service have a significant impact on the willingness to connect to a fibre optic network and pay extra for it. The results of the analysis are useful for broadband service providers to design packages or adapt existing packages to accelerate the migration of users to fibre networks.

Share

COinS