•  
  •  
 

Translated Title

Travel Planning and the Role of Social Networks for Millennials

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

milenjci, načrtovanje potovanj, družbena omrežja, spletno nakupovanje, spletno priporočilo

Keywords

millenials, travel planning, social networks, online shopping, online recommendation

Povzetek

Vloga družbenih omrežij in potovalne navade milenijcev so med najbolj vročimi raziskovalnimi temami v turizmu, preseneča pa dejstvo, da še vedno zelo malo vemo o obnašanju milenjcev v fazi načrtovanja potovanj. V članku na podlagi kvantitativne raziskave na mednarodnem vzorcu izobraženih milenijcev proučimo značilnosti faze njihovega načrtovanja in spletnega nakupovanja potovanj ter razjasnimo razlike med vplivi posameznih vrst družbenih omrežij.

Abstract

The role of social networks and the travel habits of Millennials are among the hottest research topics in tourism, but it is surprising that we still know very little about Millennials' behaviour during the travel planning phase. In this paper, we use a quantitative survey of an international sample of educated Millennials to examine the characteristics of their travel planning and online shopping phases, and clarify the differences between the impact of different types of social networks.

Share

COinS