•  
  •  
 

Translated Title

Environmentally Friendly Behavior in Tourism

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

turizem, okolju prijazno vedenje, prookoljske oznake

Keywords

tourism, environmentally friendly behavior, pro-environmental labels

Povzetek

Turizem je dejavnost, ki značilno vpliva na okolje in njegov trajnostni razvoj. Izhodišče za ta članek so nedavne ugotovitve, objavljene v reviji Nature Climate Change, o učinkovitosti okolju prijaznih oznak pri spreminjanju vedenja posameznikov, ki naj bi bilo prijaznejše do okolja. Preverjamo, ali ta dejstva držijo tudi v kontekstu turizma. Ali res zaradi označb, ki nas opozarjajo, da naj se vedemo prijazno do okolja, vedenje spremenimo? Rezultati naše raziskave so pokazali, da ne. Opozarjanje je preprosto “prenežna” spodbuda v kontekstu turizma. Počitnice so popolno nasprotje vsakdanjega življenja. Namen počitnic je veselje in užitek, ne pa odgovorno vedenje v korist človeštva, zato je treba v kontekstu turizma zelo natančno raziskati legitimnost posploševanja rezultatov raziskav v okviru vsakdanjega življenja in iskati učinkovite mehanizme.

Abstract

Tourism is an activity that typically has an impact on the environment and its sustainable development. The starting point for this article is the findings recently published in Nature Climate Change on the effectiveness of ecolabels in changing people's behaviour toward environmental friendliness. We explore whether these findings also apply in the context of tourism. Do labels that remind us to be environmentally friendly really make us change our behaviour? The results of our research show that this is not the case. The warning is simply too strong an incentive in the context of tourism. Vacations are the complete opposite of everyday life. Vacations are about pleasure and enjoyment, not about responsible behaviour for the good of humanity. Therefore, the legitimacy of generalising research findings in the context of everyday life in the context of tourism must be examined very carefully and effective mechanisms must be sought.

Share

COinS