•  
  •  
 

Abstract

V času zadnje gospodarske krize so vsako leto na trg dela vstopile nove generacije diplomantov, ki so bile soočene z manjšim povpraševanjem po delu, kar je zelo poslabšalo njihov prehod na trg dela. V članku na podlagi metode preživetja analiziramo trajanje brezposelnosti, ki jo merimo od zaključka študija do prve zaposlitve študentov, ki so višješolski oziroma visokošolski študij zaključili v letih med 2007 in 2011. Zaradi neugodnih gospodarskih razmer v času krize so bili najbolj prizadeti diplomanti novinarstva, umetnosti in humanistike ter poslovnih in upravnih ved, medtem ko zadnja gospodarska kriza diplomantov izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev ter zdravstva in sociale ni toliko prizadela.

Share

COinS