•  
  •  
 

Translated Title

We Live Longer! Are We also Able to Financially Support Ourselves for a Long Time?

Please Note:

This article is in Slovenian.

Ključne besede

računi nacionalnih transferjev, ekonomska odvisnost, dohodek iz dela, potrošnja, življenjski cikel

Keywords

National Transfer Accounts, economic dependence, income from work, consumption, life cycle

Povzetek

V času aktivne delovne dobe je posameznikov dohodek iz dela večji kot njegova potrošnja. V tem starostnem razponu ekonomske neodvisnosti delovno aktivni posamezniki financirajo ekonomsko odvisne mlade in stare. Ta vzorec je značilen za vse države, vendar pa se med državami starostne meje ekonomske neodvisnosti precej razlikujejo. V članku ugotavljamo, da je doba ekonomske neodvisnosti v Sloveniji v letu 2012 znašala zgolj 32 let. Kljub temu da se je v zadnjih 30 letih življenjsko pričakovanje ob rojstvu podaljšalo za več kot 9 let, se je doba ekonomske neodvisnosti v letih med 1983 in 2012 skrajšala za 5 let.

Abstract

During the active working life, the individual's labour income is greater than his consumption. In this age range of economic independence, the working population finances the economically dependent young and elderly. This pattern is characteristic of all countries, but there are significant differences across countries in the age of economic independence. The article concludes that the period of economic independence in Slovenia was only 32 years in 2012. Despite the fact that life expectancy at birth has increased by more than 9 years in the last 30 years, the period of economic independence decreased by 5 years between 1983 and 2012.

Share

COinS