•  
  •  
 

Abstract

Pri uporabi statističnih metod in modelov in tudi pri ostalih metodah analize podatkov se srečujemo s številnimi omejitvami, ki narekujejo potrebo po iskanju novih pristopov. Namen tega prispevka je prikazati razloge za iskanje novih pristopov v analizi pri podatkih o smrtnosti v evropskih državah, ki jo opazujemo razčlenjeno po spolu, starosti in vzroku smrti, na kratko predstaviti nekaj rezultatov dosedanjega dela in nakazati raziskovalno delo v povezavi s temi podatki, ki poteka v sodelovanju z drugimi raziskovalci.

Share

COinS