•  
  •  
 

Translated Title

Digitalization and Covid-19: Higher Usage of Learning Management System at School of Economics and Business, University of Ljubljana

Please Note:

This article is in Slovenian.

Authors

Tomaž Turk

Ključne besede

sistem za upravljanje učenja, privzemanje informacijske tehnologije, analiza časovnih serij, ARIMA, covid-19

Keywords

learning management systems, IT adoption, time series analysis, ARIMA, Covid-19

Povzetek

Na osnovi podatkov o dostopih do sistema Canvas smo analizirali njegovo dnevno uporabo, kjer nas je zanimalo povečanje uporabe zaradi ukrepov proti covidu-19. Uporaba sistema tako pri študentih kot pri učiteljih se je v preteklih dveh študijskih letih povečevala zaradi uspešnega privzemanja, zato smo skušali razmejiti vpliv uspešnega privzemanja od vpliva ukrepov proti covidu-19. Uporaba modelov ARIMAX pokaže, da je razmejitev med obema vplivoma jasna za dnevno število vzpostavljenih sej ter za število študentov, ki so bili v dnevu aktivni. Število predmetov, do katerih so dostopali učitelji na dan, je v obdobju covida-19 precej naraslo, pri študentih pa se to povečuje z uspešnim privzemanjem, zato pandemija na to ni značilno vplivala. Podobno se pri študentih iz leta v leto povečuje število dostopov do kvizov in nalog, učitelji pa so v obdobju covida-19 na kvizih in nalogah delali bistveno intenzivneje. Pri študentih se je dolžina sej med ukrepi proti covidu-19 občutno podaljšala, pri pedagoških delavcih pa tega podaljšanja ni bilo opaziti.

Abstract

We analyzed Canvas LMS daily usage at School of Economics and Business, University of Ljubljana, where our focus was on its increase due to COVID-19 lockdown. The use of the LMS by both students and teachers has increased in the past two academic years due to successful adoption, so we tried to differentiate the impact of successful adoption from the impact of measures against COVID-19. ARIMAX models show that the distinction between the two impacts is clear for the daily number of sessions and for the number of students who were active during the day. The number of individual courses accessed by teachers per day increased considerably during the COVID-19 period, however this is not true for students where the increase is steady throughout the adoption of the system. Similarly, the access to quizzes and assignments has a stable growth during the adoption period for students, but teachers developed quizzes and assignments very intensively after the introduction of measures against COVID-19. In COVID-19 situation, the duration of LMS user sessions is significantly longer for students, but not for teachers.

Share

COinS