•  
  •  
 

Vol 20, Posebna številka

Issue in Slovene language. English title, keywords and abstract included on the article page.

Original Articles

PDF

Stanje in trendi digitalne preobrazbe v Sloveniji
Jure Erjavec, Anton Manfreda, Jurij Jaklič, and Mojca Indihar Štemberger

PDF

Kako dostojne so nove oblike dela v Sloveniji?
Suzana Laporšek, Valentina Franca, and Ana Arzenšek