•  
  •  
 

Vol 18, Posebna številka

Issue in Slovene language. English title, keywords and abstract included on the article page.

Original Articles

PDF

Uporabnost modela določanja donosnosti lastniškega kapitala za slovenski kapitalski trg
Tamara Pustoslemšek, Sergeja Slapničar, and Aljoša Valentinčič