•  
  •  
 

Vol 21, Posebna številka

Issue in Slovene language. English title, keywords and abstract included on the article page.

Editorial

Original Articles

PDF

Raziskovalna uspešnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v slovenskem javnem visokošolskem prostoru
Tjaša Redek, Metka Tekavčič, Aleš Popovič, Tomaž Ulčakar, and Uroš Godnov

PDF

Vpliv gospodarskih razmer na zaposlovanje diplomantov
Daša Farčnik and Polona Domadenik

PDF

Novejši pristopi v analizi podatkov o smrtnosti
Simona Korenjak-Černe and Aleša Lotrič Dolinar

PDF

Obveznice z družbenim učinkom
Matjaž Črnigoj, Damjan Kavaš, and Nataša Kump

PDF

Lastništvo zaposlenih in managerjev v podjetjih v Sloveniji ter njegova vloga pri uvajanju novih izdelkov in storitev
Alojz Klaneček, Boštjan Antončič, Jasna Auer Antončič, and Mojca Jakačić

PDF

Kdo je kdo v slovenskih zdravstvenih javnih zavodih: analiza principalov in agentov
Maks Tajnikar, Darija Aleksić, and Petra Došenovič Bonča

PDF

Nove tehnologije industrije 4.0 v majhnih in srednjih podjetjih v Sloveniji
Barbara Čater, Tomaž Čater, Matej Černe, Matjaž Koman, and Tjaša Redek

PDF

Poslovna etika podjetnikov in zaposlenih v Sloveniji
Jasna Auer Antončič and Boštjan Antončič

PDF

Management znanja v socialnem delu v Sloveniji
Simon Colnar and Vlado Dimovski

PDF

Karierne možnosti naslednikov družinskih podjetij
Jaka Vadnjal and Predrag Ljubotina

PDF

Okolju prijazno vedenje v turizmu
Ljubica Knežević Cvelbar